::: E-Birlik Güncel Duyuru ve Haber Bülteni :::


  ÖNEMLİ DUYURU28.1.2004 19:17:00
     E-BİRLİK SİSTEMİNDEN GÜMRÜK BEYANNAMESİ BİRLİK ONAY İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN E-BİRLİK SİSTEMİ KULLANICILARINA ÖNEMLİ DUYURU E-BİRLİK SİSTEMİNDEN GÜMRÜK BEYANNAMESİ BİRLİK ONAY İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN BEYAN SAHİPLERİ, İHRACATÇILARINDAN ALMIŞ OLDUKLARI YENİ VEKALETNAMELERİNİ EN GEÇ 20.02.2004 TARİHİNE KADAR İLGİLİ İHRACATÇI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE İBRAZ ETMEK ZORUNDADIR. İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE VEKALETNAMELERİ İBRAZ EDİLMEYEN İHRACATÇILARIN GÜMRÜK BEYANNAMESİ BİRLİK ONAY İŞLEMLERİ 20.02.2004 TARİHİNDEN İTİBAREN E-BİRLİK SİSTEMİNDEN YAPILMAYACAKTIR. NOT: VEKALETNAMENİN ASLININ İBRAZ EDİLMESİ KAYDIYLA FOTOKOPİSİ KABUL EDİLECEKTİR. E-BİRLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK SORUNLARINIZ İÇİN 0212 454 02 27/ 0212 454 02 30 NOLU TELEFONLARDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAATLERDE TEKNİK DESTEK ALABİLİRSİNİZ. HAFTA İÇİ : 08:00/ 22:00 CUMARTESİ : 08:00/ 22:00


  Avrupa Birliği'ne Yönelik Pamuk İpliği Asgari İhraç Fiyatları Tablosu11.12.2003 10:08:00
     Avrupa Birliği'ne Yönelik Pamuk İpliği Asgari İhraç Fiyatları Tablosu revizze edildi. Sitemizin Download bölümünden indirebilirsiniz.


  Akdeniz İhracatçı Birlikleri Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor.9.12.2003 11:49:00
     Akdeniz İhracatçı Birlikleri Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor.


  İstanbul İhracatçı Birlikleri ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor.5.12.2003 14:40:00
     İstanbul İhracatçı Birlikleri ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor.


  OAİB Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor.17.11.2003 13:48:00
     Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar nisbi aidatlarını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.


  Ekim Ayında E-Birlik Sisteminden Gümrük Beyannamesi Onaylatan Firmalar, Genel Sekreterlik bazında Yayımlandı.11.11.2003 14:19:00
     Ekim ayında E-Birlik Sisteminden Gümrük Beyannamesi Onaylatan Firmalar DUYURULAR menüsünün altında İstatistik verilerinde yayımlanmıştır.


  DETKİB ve GAİB Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor.5.11.2003 10:16:00
     Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar nisbi aidatlarını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.


  İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor..20.10.2003 17:42:00
     E-Birlik Sisteminden Gümrük Beyannamesi onaylatan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar nisbi aidatlarını 20 Ekim 2003 tarihinden itibaren kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.


  E-Birlik Projesi Kapsamında Sektörü Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor.17.10.2003 14:32:00
     E-Birlik Projesi kapsamında, ihracatçıları bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda 18 Ekim 2003 Cumartesi günü Antalya'da E-Birlik Proje Grubunca gerçekleştirilecektir.


  Ege İhracatçı Birlikleri Üyeleri Nisbi Aidat Ödemelerini Kredi Kartıyla Yapabiliyor..17.10.2003 14:26:00
     E-Birlik Sisteminden Gümrük Beyannamesi onaylatan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar nisbi aidatlarını 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren kredi kartı ile ödeyebileceklerdir.


  E-BİRLİK PROJESİ ÇERÇEVESİNDE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI3.10.2003 11:09:00
     E-Birlik Projesi Kapsamında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri sektörü bilgiendirme toplantıları düzenlemiştir.Sözkonusu toplantılarla ilgili detaylı bilgi ilgili Genel Sekreterliklerden edinilebilir. Toplantı tarihleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.
06 Ekim 2003 Pazartesi: Ege İhracatçı Birl.Genel Sekr.
08 Ekim 2003 Çarşamba : Orta Anadolu İhr.Birl.Gen.Sekr
09 Ekim 2003 Perşembe : Akdeniz İhr.Birl.Genel Sekr.


  Eylül Ayında E-Birlik Sisteminden Gümrük Beyannamesi Onaylatan Firmalar Yayımlandı.3.10.2003 11:02:00
     Eylül ayında E-Birlik Sisteminden Gümrük Beyannamesi Onaylatan Firmalar DUYURULAR menüsünün altında İstatistik verilerinde yayımlanmıştır.


  E-Birlik Sisteminden Yararlanan veya Yararlanacak Firmalardan İstenilen Taahhütname, Vekaletname ve Başvuru Formları Yayımlandı.29.9.2003 09:56:00
     1-E-Birlik Sisteminden yararlanan veya ve yararlanacak Sistem Kullanıcılarının ( Beyan Sahipleri)E-Birlik Web sitesi veya Birlik merkezlerinden temin edebilecekleri Taahhütnameleri, imza sirkülerlerinin aslı veya noter tastikli sureti ekinde bir defaya mahsus olmak üzere ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine vermek zorundadırlar. 2-E-Birlik Sisteminden yararlanan veya yararlanacak Sistem Kullanıcılarının(Beyan Sahipleri)İhracatçı Firmalarından aldıkları Genel Vekaletnameye, E-Birlik web sitesinden veya Birlik merkezlerinden temin edecekleri vekaletname formatını ilave ederek 20.02.2004 tarihine kadar ilgili(Kullanıcı Kodu aldıkları)İhracatçı Birlikleri Genel sekreterliğine ibraz etmek zorundadırlar.


  Türkiye Kamu kurumları arasında 'Elektronik İmza' uygulamasına ilk kez e-Birlik Projesi ile geçti..27.9.2003 10:34:00
     E-Birlik projesi kapsamında yapılan çalışmalardan biri olan Gümrük Beyannamesinin üzerinde ilgili mevzuat gereği Gümrük idarelerince aranması gereken ve bugüne kadar kaşe ve imza ile uygulanan onay işleminin ıslak kaşe ve imza yerine birlik bilgisayar sistemlerince üretilen elektronik onay kodu ile kontrol edilmesine ilişkin olarak İhracat Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 27.09.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı Uygulama, herhangi bir Gümrük Beyanı kapsamındaki bilgilerden oluşan bir metne İhracatçı Birlikleri Sistemleri tarafından uygulanan matematiksel işlemler ve elektronik şifre anahtarları sonucu elde edilen sayısal bir onay kodunun Gümrük İdarelerince görülmesi gereken İhracatçı Birliği onayı olarak elde edilmesini teminen bu kez ilgili beyan bilgilerinin Gümrük sistemlerindeki kayıtlarının aynı işlemlerden geçirilerek elde edilen kod ile eşitliğinin sağlanması sonucuna göre süreci yönlendirerek iki kurum arasında bir nevi elektronik imza işlemi olarak ilk kez gündeme geliyor. Bu uygulama ile aslında Türkiye , elektronik imza uygulamasına resmen adım atmış oluyor. Uygulamanın Elektronik Devlet çalışmalarına örnek teşkil etmesi ve motivasyon kazandırması bekleniyor. İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 — 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent ilave edilmiştir. "r) İhracatçı Birlikleri Onayı/Kaydı; ihracatçı birlikleri tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleri ile ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı," MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. "Madde 19 — Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin elektronik ortamda oluşturdukları Birlik Onay Kodu’nu ararlar. Birlik Onay Kodu doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılamaz. Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin onayını/kaydını ararlar. İhracatçı birliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılamaz. Gümrük idareleri, fiili ihracatı müteakip durumu ilgili ihracatçı birliğine bildirirler. Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren ihracatçı birliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsüne bildirilir." Yürürlük MADDE 3 — Bu Yönetmelik 1/10/2003 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


  E-Birlik Server'larına erişim UND ve GMD networklerinden sağlanıyor.26.6.2003
     Daha önce 15.06.2003 tarihinde kesileceği deklare edilen ancak daha sonra uzatılan E-Birlik server'larına internet üzerinden erişim olanağı UND ve GMD networklerinin sistemlere bağlanması ile kesildi. UND ve GMD networklerinin devereye alınmasına kadar E-Birlik server'larına erişim İTKİB'in kurumsal internet bağlantısı üzerinden sağlanıyordu. Server'lara erişim için gerekli bilgiler


  UND ve GMD networkleri E-Birlik Projesine erişiyor.16.6.2003
     Gümrük Müsteşarlığının verdiği GİMOP projesi kapsamında hizmet veren BİLGE EDI Server'larına erişim için   "Geniş Alan Ağı Kurma" yetkisine istinaden UND(Uluslararsı Nakliyeciler Derneği) ve GMD (Gümrük Müşavirleri Derneği) tarafından kurulan iki network ağı E-Birlik  Projesi Server'larına erişiyor. İTKİB'in kurumsal internet hizmeti için tahsis edilen hatlar ile proje test çalışmalarının başından bu yana geçici olarak erişilen E-Birlik Proje Server'larına bundan sonra   bu iş için tahsis edilmiş bu bağlantılar ile erişilebilecek. İTKİB'in kurumsal internet  bağlantısı İTKİB Genel Sekreterliğinin kendi web erişimi ve internet  bağlantıları için kullanıldığından sadece bu iki networke dahil olmayıp Gümrük EDI serverlarına dial up ya da kiralık hatlar ile ulaşan kullanıcıların bu bağlantıyı kullanabilmesi sağlanacak. Bu nedenle  daha önce bildirilen E-Birlik serverlarının ip adresleri   yerine bağlı olunan networke uygun olarak tesbit edilen ip numaralarının   bir an evvel yazılımlara tanıtılması gerekiyor. (IP numaralarını   ilgili network yöneticilerinden (UND ya da TELNET) öğreniniz)


  İnternetten Erişim olanağı sürüyor.11.6.2003
     Daha önce 15.06.2003 tarihinde sona erdirileceği bildirilen XML mesajı iletiminde internet bağlantısı olanağı sürüyor. UND ve GMD networkleri yanında, her iki networkte de yer almayarak doğrudan Gümrük bağlantısı olan firmalar için e-birlik serverlarının internet'e olan bağlantısı kesilmeyecek. İTKİB Genel Sekreterliğinin kurumsal internet bağlantısı kullanılarak sağlanan bu olanağın sözkonusu firmalar için bir çözüme kavuşuluncaya dek uzatılması öngörülüyor.UND ve GMD networklerinin devreye alınması çalışmaları ise sona ermek üzere.


  Gerçek birlik kayıt işlemleri yapılan test çalışmalarında E-Birlik projesi şimdiden kendini kanıtlıyor.11.6.2003
     Tesbit edilen Gümrük Müşaviri firmalar ile süren test çalışmalarında birlik kayıtları ve nisbi aidat tahsilatı ofisten gerçekleşiyor. Diğer yandan Gümrük İdarelerinin Birlik onayını (Kriptolu Kod) görmelerini sağlayacak teknik ve idari düzenleme süreci Gümrük tarafında devam ediyor.Bu sürecin tahmin edildiğinin aksine 30.06.2003 tarihini aşması ile İstanbul Birlikleri ve Gümrüklerinin tam anlamı ile projeyi uygulamasının başlangıcı olarak deklare edilen bu tarihin ertelenmesi söz konusu olabilir.


  Test Aşamasındayız.29.5.2003
     Koordinatörlüğünü sürdürdüğümüz ve yazılımcı firmaların testine sunulan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin E-Birlik Projesi, firmalarımızın gerçek birlik kayıtlarının Proje Server'ları üzerinden alınmasının deneme aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Deklare edilen Proje planına göre 30.05.2003 tarihinden itibaren başlayacak olan çalışmanın bu tarihin yoğun bir iş günü olan Cuma'ya denk gelmesi nedeni ile 02.06.2003 tarihine ertelenmesi Genel Sekreterliğimizce uygun görülmüştür. İletişim alt yapısı olarak test aşamasında kullanılan internet altyapımız ön görüldüğü üzere 15 Haziran 2003 tarihine kadar hizmet verecek, bu tarihten sonra mesajlar Gümrükler tarafından yetkili kuruluşlar olarak belirlenen UND ve GMD networkleri üzerinden kabul edilecektir. İlgili kuruluşlar networklerini server'larımıza bağlayacak çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktadırlar. Bu iki networkte de yer almayan ve direkt olarak gümrük node'larına bağlanan firmaların server'larımıza erişimlerinin 15 Haziran'dan sonra ne şekilde gerçekleşebileceği hususu üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir.


  KODLAR28.5.2003
     Serverlarımıza gönderilen mesajlarda Birliklerin talep ettiği ancak EDI mesaj formatlarında yer almayan ya da formatlı alan olarak değil de bazı segmentlerde formatsız olarak yer alan bilgilerin daha sağlıklı olarak kaydedilebilmesi için Gümrük kodlarından farklı bazı kodların kullanılması gerekeceği daha önceki açıklamalarımızda belirtilmiş idi. Bu kodlardan Ambalaj Kodları, Genel Sekreterlik Kodları (Bilgilerin angi birlik genel sekreterliğine gönderileceğinin ayırt edilmesini teminen), bazı ülkelerin alt açılımları ile ilgili kodlar (Madalya törenleri için kayıt sırasında birliklerimizce ayırt edilmesi gerekmektedir) İplik cinsi ile ilgili ayrıntılara (İstatistik ve asgari birim fiyat kontrolu için gerekmektedir) ilişkin iplik kodları E-Birlik sitemizin download bölümüne yerleştirilmiştir.


  TEST ÇALIŞMASININ İKİNCİ FAZI27.5.2003
     Bilindiği üzere 30 Nisan 2003 tarihinden bu yana yazılımcı firmalarımız, deklare edilen XML mesaj şemalarına göre server'larımıza mesaj göndermekte ve test çalışmalarında Genel Sekreterliğimiz ile yoğun bir işbirliğinde bulunmaktadırlar. 02 Haziran 2003 tarihinden itibaren ise sadece İTKİB Genel Sekreterliği için belirlenen İhracatçı ve Gümrük müşaviri firmalarımızın gerçek beyanları Server'larımızda işlem görmeye başlayacak ve projenin TEST edilmesi ile ilgili ikinci faz devreye alınmış olacaktır. Bu fazda Birlik onayının Gümrük, idareleri tarafından görülmesini sağlayacak olan KRİPTOLU ONAY KODU'nun Gümrük sistemlerine entegre edilmesi ile ilgili çalışmaların Gümrükler tarafından sonuçlandırılmasına kadar beyanların ofisten birliklere gönderilmesi ve beyan ile ilgili nisbi aidat tahakkukunun yine ofisten gerçekleştirilmesi çalışmaları olgunlaştırılacaktır. Doğaldır ki, ofisten girilmiş ve nisbi aidat tahsilatı yapılmış olan beyannamelerin onaylanması için bir müddet Birlik merkez ve bürolarına gelinecek ve yönlendirilecek masalarda sadece kayıt kontrolu yapılmak suretiyle beyanname onaylanarak teslim edilecektir. KRİPTOLU ONAY KODUNUN Gümrüklerde devreye alınması ile Birlik merkez ve bürolarına onay için gidilmesi de gerekmeyecektir. Haziran ayı sonunda KRİPTOLU ONAY KODUNUN Gümrüklerde devreye alınması ve diğer İSTANBUL Birlik Genel Sekreterliklerinde de sistemin devreye alınması ile projenin önemli bir aşaması da geride kalmış olacaktır.


  DENEME SÜRESİNCE EVRAK GİRİŞİ, ÖDEMELERİ VE ONAYI26.5.2003
     02.06.2003 tarihinde devreye girecek olan gerçek beyan deneme çalışması için Proje koordinatörlüğü tarafından belirlenen firmalar aldıkları kullanıcı kimlikleri ve şifreleri ile ofisten E-Birlik deneme serverlarına beyan gönderebilecekler, aldıkları olumlu cevaplar üzerine E-Birlik Web sayfalarındaki http://ebirlik.itkib.org.tr ödeme ekranlarını kullanarak kredi kartı ile ya da beyannameye tahakkuk eden nisbi aidatı mevcut cari hesaplarından düşürmek suretiyle işlemi sonuçlandıracaklardır. Bu işlemden sonra şifreli onay kodunu alacak olan firmalar İTKİB'in Dış Ticaret Kompleksi Merkez , Kadıköy ve AHL bürolarına beyannamelerini geçici bir süre için sadece imzalatmak üzere getireceklerdir. Bu beyannameler İTKİB Merkez ve bürolarındaki "Ofisten Beyan Kontrol Masalarında" öncelikli olarak kaşelenecek ve imzalanacaktır.


  ŞİFRE ALMA25.5.2003
     Bilindiği gibi yazılımcı firmalarımız test şifrelerini bir form doldurmak suretiyle Genel Sekreterliğimizden almışlardır. Deneme çalışmaları sona erdiğinde İhracatçı ve Gümrük müşaviri firmalarımızın gerçek beyanlarını gönderebilmelerini sağlayacak şifre ve kullanıcı kodlarının bu firmalarımız tarafından alınması gerekmektedir. Şifre alınma prosedüreleri ve taahhütname kısa bir süre sonra web sitemizde yayınlanacaktır. Taahhütnameyi imzalayan ve adına kullanıcı adı ve şifre tahsis edilen ihracatçı ya da gümrük müşaviri firmanın ön ödemeli cari hesap yöntemini kullanmak istemesi durumunda nisbi aidat düşümleri için, belirlenecek bir bankaya, işlem hacmine göre tesbit edeceği bir miktarda meblağı yatırıp dekontunu ilgili Genel Sekreterliğe fakslayarak cari hesap açılmasını sağlamaları gerekmektedir. Dekontun üzerinde parayı yatıran firmanın açık ünvanı, paranın E-Birlik projesi kapsamında nisbi aidat için yatırıldığı ibareleri açık olarak yer almalıdır.

Bu sitedeki içerik kaynak gösterilmeden kullanılamaz.