İthalat Kayıt Belgesi Uygulamaları
 İthalat Kayıt Belgesi Uygulama Usul ve Esasları – Gerekli Belgeler
 İthalat Kayıt Belgesi Sistemi Giriş
 Information About Exporter Registry Form
 İhracatçı Kayıt Formu Kullanım Kılavuzu (Online Exporter Registry Form User Guide)
 Şifre Alma Talebi
 İthalat Kayıt Belgesine Tabi GTİP Listesi
 İthalat belgesi XML formatı (12.05.2017) Dosyayı indirmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2020/9)Dosyayı indirmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2022/1)Dosyayı indirmek için tıklayınız.