İthalat Kayıt Belgesi Uygulamaları
 İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi ve Gerekli Belgeler
 İthalat Kayıt Belgesi Sistemi Giriş
 Information About Exporter Registry Form
 İhracatçı Kayıt Formu Kullanım Kılavuzu (Online Exporter Registry Form User Guide)
 Şifre Alma Talebi
 İthalat Kayıt Belgesine Tabi GTİP Listesi
 İthalat belgesi XML formatı (12.05.2017) Dosyayı indirmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2019/1)Dosyayı indirmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2013/9)Dosyayı indirmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2019/3)Dosyayı indirmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2020/3) Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulamaları (RDDS)
 İthalat Onay Belgesi Sorgulama (Önce İthalat Gümrük Bildirimi Sorgulama işlemini yapınız)
 İthalat Gümrük Bildirimi Sorgulama
 Numune Test Sonucu Sorgulama
 Sürveyanlar Listesi
 Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları
 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15)
 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) Hükümleri Gereği İnsan Sağlığına Zararlı Olan veya Olma Riski Taşıyan Eşyaya Ait Ön Tespit ve Duyurular
 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) Hükümleri Gereği İnsan Sağlığına Zararlı Olan veya Olma Riski Taşıyan Eşyaya Ait Duyurular
  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) Bildirim Formu