E-Birlik Projesi / E-Birlik Uygulaması Hakkında Sık Sorulan Sorular


01. Farklı genel sekreterlikler altında olan farklı birliklere ait işlemler için onay sistemi nasıl çalışacak ?
02. Nisbi aidat ödemesi nasıl yapılacak ?
03. Ön ödeme sistemi nasıl çalışacak ?
04. Kredi kartı ile ödeme yapabilecek miyim ?
05. Cari hesap uygulaması nasıl kullanılacak ?
06. Kullandığım mevcut gümrük programı birlik onayı için yeterli olacak mı ?
07. Birlik tarafından verilen onay gümrüklerde nasıl kontrol edilecek ?
08. Kripto kodları taklit edilebilir mi?
09. Ödeme sisteminde güvenlik nasıl sağlanacak ?
10. Birlik onayı için ayrı bir ağa bağlanmak zorunda mıyım ?
11. UND üzerinden onay alan uygulamalar nasıl entegre olacak ?
12. Telnet üzerinden onay alan uygulamalar nasıl birlik onayı alacak ?
13. Mevcut yazılımım birlik onayı alabilecek mi ?
14. Erişim için kimlere kullanıcı kodu ve şifre verilecek ?
15. Kaç değişik şifre kullanmamız gerekecek ?

16. Makbuz İhracatçı Firma adına mı Sistem Kullanıcısı adına mı çıkacak ?
17. Makbuzlar nerede çıkacak, firmalara nasıl verilecek, makbuz detayı ve ekstresi sistem kullanıcısının ofisinden  izlenebilecek mi?
18. Cari hesaba para nasıl yatırılacak.Havale ücreti alınacakmı?
19. Birlik onayından sonra G.B. Tescil numarasının değişmediği, ancak beyanname bilgilerinde değişiklik gerektiği durumda ne tür işlem yapılacaktır?
20. Birlik onayından sonra tescil numarasının değiştiği durumda nasıl işlem yapılacak?
21. Kotalı ürün içeren ihracatlarda kota uyarı kaşesi nasıl olacak.İşlemler onay masasına düşecek mi?
22. Gümrük Müşavirliği firmaları işlemlerini gerçekleştirdikleri ihracatçı firmalar için şifreyi nasıl alacaklar?Şifre her Genel sekreterlik için ayrı ayrı mı alınacak.Şifre tek mi olacak yoksa her ihracatçıya ayrı şifremi verilecektir?
23. Yeni sisteme geçildiği zaman Mesai Saatleri nasıl düzenlenecektir?
24. Cari hesaba bankalar aracılığı ile havalede ücret alınacak mı, havale bedeli Genel Sekreterliklerdeki cari hesabımıza  ne zaman işlenecek?
25. Gümrük, Birlik onay anahtarını (Kripto) ne zaman ve nasıl   görecek?
26. İşlem başına tahakkuk eden ve cari hesaba mahsuben ya da kredi kartı ile ödenen  nisbi aidat tutarlara ilişikin  makbuzlar  nereden temin edilecek?
27. Ödemeyi kimler yapabilir?
28. Makbuz gümrüğe ibraz edilecek mi ?
29. Beyan sahibi firma çeşitli ihracatçılar için makbuzu nasıl alabilecek?
30. Birlik Onay kodunun gümrüklerde görülmesi işlemleri ne zaman başlayacak?
31. İnternet bağlantısı ne zamana kadar açık tutulacak?
32. Ödeme sayfasına bağlanmadan cari işlemlerde ödeme yapılabilecek mi?
33. Şifre almak için ne zaman başvurabilirim?
34. Islak kaşe / İmza kalkıyor mu?
35. Diğer Birlikler devreye girecekmi?
36. Kredi kartında komisyon varmı?
37. Cari hesapta para biterse ne yapabilirim?
38. Birlik sunucusuna olan bağlantım koparsa ne olacak?
39. Beyannamenin ihracatçısı birden fazla genel sekreterliğe üye ise ve ihrac ettiği mal her iki genel sekreterliğin iştigal alanına giriyorsa ne yapılacak?
40. Gümrük veri giriş salonundan giriş yapanlar nasıl bu sistemden faydalanabilir?
41. Hassas, izne tabi vs. ürünlerin ihracatında ne tür işlem yapılacak?
42. İmalatçı (veya tedarikçi) listeleri ne olacak?
43. Kombine işlemler nasıl olacak?
44. Mükerer gönderim durumunda ne olacak?
45. İptal durumunda geri ödeme ne zaman yapılacak?
46. Beyan içersinde bedelsiz kalem varsa ne olacak?
47. eBirlik programı için yeni bir bilgisayara kurulum yapılması konusunda bilgi istiyoruz. Sistem seçiminin windows 98 dışında ne olması uygun olur? WinXP üzerinden çalışmasında bir sorun olurmu ?

  

 

  

 


1. Farklı genel sekreterlikler altında olan farklı birliklere ait işlemler için onay sistemi nasıl çalışacak ?

Şu anda olduğu gibi işlem yapmak istediğiniz bir genel sekreterlikteki herhangi bir birliğe üye olmak gerekmektedir. Ayrıca eBirlik projesi kapsamında elektronik onay alabilmek için tek bir başvuru yapmak ve elektronik onay almak istediğiniz sekreterlikleri belirterek bir taahhütname yapmanız gerekmektedir. Size işlem yapmanızı sağlayacak tek bir kullanıcı kodu ve şifre verilelecektir. Bu kurallara uygun olan (yani taahhütnamede belirlediğiniz ve üye olduğunuz) her genel sekreterliğe bağlanarak elektronik onay almanız mümkün olacaktır.
Yukarı


2-) Nisbi aidat ödemesi nasıl yapılacak ?

Nisbi aidat ödemeleri kredi kartı, ya da ön ödeme yöntemi kullanılarak yapılabilecek. Birlik merkez ya da bürolarında ise nakit ödeme yapılarak nisbi aidatlar ödenebilecek.
Yukarı


3-) Ön ödeme sistemi nasıl çalışacak ?

Ön ödemeli sistemi sistem kullanıcısı ya da ihracatçının kendisi kullanabilir. Kayıt altına alınan beyannamelere ait nisbi aidatların kimin tarafından ödeneceğini (Ön ödeme kullanılarak) belirleyen ek bir taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir. Bu taahhütname ön ödeme yapmayı kabul eden ihracatçı ve/veya sistem kullanıcısı tarafından imzalanacaktır. Ön ödemeli sistemde ön ödeme yapmayı kabul eden firmanın birlikte açılan cari hesabına belirli bir tutarda ödeme yapması gerekmektedir. Sistem cari hesapta bulunan bakiye uygun olduğu sürece nisbi aidat tutarını bu hesaptan düşerek onay işlemini tamamlayacaktır.
Yukarı


4-) Kredi kartı ile ödeme yapabilecek miyim ?

Evet, kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilecektir. İlgili genel sekreterliğin web sayfasına bağlanılarak ödeme bekleyen onaylanmış beyannameler seçilerek ve kredi kartı bilgileri girilerek ödeme gerçekleştirilebilecektir.
Yukarı


5-) Cari hesap uygulaması nasıl kullanılacak ?

Cari hesap uygulaması ön ödemeli olarak kullanılacaktır. Kredili cari hesap kullanımı öngörülmemiştir. Ön ödemeli sistemi sistem kullanıcısı ya da ihracatçının kendisi kullanabilir. Kayıt altına alınan beyannamelere ait nisbi aidatların kimin tarafında ödeneceğini (Ön ödeme kullanılarak) belirleyen ek bir taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir. Bu taahhütname ön ödeme yapmayı kabul eden ihracatçı ve/veya sistem kullanıcısı tarafından imzalanacaktır. Ön ödemeli sistemde ön ödeme yapmayı kabul eden firmanın birlikte açılan cari hesabına belirli bir tutarda ödeme yapması gerekmektedir. Sistem cari hesapta bulunan bakiye uygun olduğu sürece nisbi aidat tutarını bu hesaptan düşerek onay işlemini tamamlayacaktır.Aksi halde işlem sadece lokallerden nakit para yatırmak suretiyle yapılabilecektir.(Klasik sistem)
Yukarı


6-) Kullandığım mevcut gümrük programı birlik onayı için yeterli olacak mı ?

E-Birlik projesi tasarlanırken gümrükten EDI mesajları kullanılarak tescil alan uygulamaların aynı zamanda birlik onayı almasını sağlayacak kolaylıklar dikkate alınmıştır. Yazılımı geliştiren kişilerin yapacağı küçük eklemelerle aynı uygulamanın birlik onayı da alması mümkün olacaktır.
Yukarı


7-) Birlik tarafından verilen onay gümrüklerde nasıl kontrol edilecek ?

Birliklere XML mesajları ile gönderdiğiniz beyannameler onaylandıktan ve nisbi aidat ödemesi gerçekleştikten sonra sistem tarafından üretilen bir kripto kodu size gönderilecektir. Bu kripto kodu kullanılarak birlik kaşe ve imzasına gerek kalmadan gümrüke tescil onayı için başvurulabilecektir. Gümrük kapılarında da kripto kodlarını kontrol eden bir bilgisayar programı gümrük memurları tarafından kullanılarak verilen kripto kodunun tescil onayı alınmak istenen beyannameye ait olup olmadığı ve onay şekli kontrol edilecektir. Bir kripto kodu sadece bir beyanname için kullanılabilecektir. Sistem her beyanname için farklı kripto kodları üretecektir.
Yukarı


8-) Kripto kodları taklit edilebilir mi?

Bir kripto kodu sadece bir beyanname için kullanılabilecektir. Sistem her beyanname için farklı kripto kodları üretecektir. Kripto kodlarını her beyanname için farklı üreten çok karışık ve çözülmesi zor bir algoritma vardır. Ayrıca her ay gümrüklerden tescil onayı almış ve birliklere kaydı yapılmış beyannamelerin karşılıklı kontrolu bilgisayarlar tarafından yapılacaktır. Birliklerden onay almadan tescil onayı yapılmış herhangi bir bayannamenin bulunması durumunda gerekli hukuki işlemlerin yapılması çok hızlı olacaktır.
Yukarı


9-) Ödeme sisteminde güvenlik nasıl sağlanacak ?

Ön ödemeli sistemin kullanılması için ayrı bir ödeme şifresi sağlanacaktır. Böylece istenirse işlem yapan ve birlik onayı alan kullanıcılarla, ödeme yapan kullanıcılar farklı olabilecektir. Ödemeleri gerçekleştirmek isteyen kullanıcı ödemeler ile ilgili web sayfasına bağlanacak ve bu sayfada onay işlemi tamamlanmış ve ödeme için bekleyen beyannameleri görecektir. Bu aşamada kullanıcı ile birlik arasında 3. bir firma tarafından geliştirilmiş bir yazılım çalışmayacaktır. Kullanıcı ödeme şeklini (ön ödeme ya da kredi kartı) ve nisbi aidatını ödemek istediği beyannameleri seçerek işlemini gerçekleştirebilecektir. Bu işlemler SSL güvenlik sistemi kullanılarak yapılacaktır.
Yukarı


10-) Birlik onayı için ayrı bir ağa bağlanmak zorunda mıyım ?

Mevcut uygulamalar ya Gümrük Müşavirleri Derneklerinden yetki devri alınarak gerçekleştirilen TURCOM’un Telnet ağını ya da UND tarafından gümrük bağlantısı gerçekleştirilmiş ve DORUK NET tarafından internet geçişi sağlanan bağlantıları kullanmaktadır. UND ve TURCOM’a Birlikler tarafından oluşturulacak XML sunuculara bağlantı imkanı verilecektir. Bu sayede tüm TELNET ve DORUK NET kullanıcılarının Birliklere bağlantısı sağlanacaktır. Bunun dışında gümrüğe doğrudan bağlantısı olan kullanıcıların TELNET ya da UND üzerinden bir bağlantı almaları gerekecektir.

İhtiyaç durumunda e-birlik sistemi internete de açılabilir.

Yukarı


11-) UND üzerinden onay alan uygulamalar nasıl entegre olacak ?

UND’nin İhracatçı Birlikleri ağı ile arasında sağlayacağı bağlantı ile UND ve DORUK NET ‘i kullanarak tescil alan uygulamalar UND’nin yazılımında gerekli değişikliği yapması ile eBirlik sistemine entegre olacaktır.
Yukarı


12-) Telnet üzerinden onay alan uygulamalar nasıl birlik onayı alacak ?

TELNET’in İhracatçı Birlikleri ağı ile arasında sağlayacağı bağlantı ile mevcut tescil alan uygulamalar firmaların yazılımlarında gerekli değişikliği yapması sonucunda eBirlik sistemine entegre olacaktır.
Yukarı


13-) Mevcut yazılımım birlik onayı alabilecek mi ?

Mevcut yazılımlarınızın XML mesajlarını yaratacak şekle dönüştürülmesi gerekmektedir. Ayrıca EDI mesajında olmayan fakat XML mesajında zorunlu olan genel sekreterlik kodunuda eklemesi gerekmektedir. Bazı onay başvuruları için eBirlik sistemi iplik cinsi, üretim yılı ya da imalatçı benzeri ek bilgileride isteyebilecektir. Tüm detay bilgiler eBirlik XML mesaj formatında bulunabilir.
Yukarı


14-) Erişim için kimlere kullanıcı kodu ve şifre verilecek ?

Erişim için ihracatçılara ve ihraçatçıların noter aracılığla yetki verdiği gümrük müşavirlerine şifre sağlanacaktır.
Yukarı


15-) Kaç değişik şifre kullanmamız gerekecek ?

İşlem için bir şifre , ödeme için ayrı bir şifre olmak üzere iki ayrı şifre kullanılacaktır.
Yukarı


16-) Makbuz İhracatçı Firma adına mı Sistem Kullanıcısı adına mı çıkacak ?

Makbuzu İhracatçı firma adına çıkacakatır.
Yukarı


17-)Makbuzlar nerede çıkacak, firmalara nasıl verilecek, makbuz detayı ve ekstresi sistem kullanıcısının ofisinden   izlenebilecek mi?

Makbuz Sistem kullanıcısının ofisinde bilgi fişi olarak görünebilecek veya ihracatçı kendi ofisinde görebilecek.Firmalar makbuzlarını birlik merkezlerinden istedikleri periyotlarla toplu olarak alabilecektir.Makbuz detayı bilgi fişi olarak sistem kullanıcısının veya ihracatçının ofisinden görünebilecek, ofisten detaylı ekstre alınabilecektir.
Yukarı


18-) Cari hesaba para nasıl yatırılacak.Havale ücreti alınacakmı?

Sistem kullanıcısı veya ihracatçı firma tarafımızca oluşturulan Ön Ödemeli Cari Hesabına bankacılık işlemleri aracılığı ile para yatırabileceği gibi birlik veznemizden de para yatırabilecektir.
Yukarı


19-)Birlik onayından sonra G.B. Tescil numarasının değişmediği, ancak beyanname bilgilerinde değişiklik gerektiği durumda ne tür işlem yapılacaktır?

Bu tür işlemler ofisten yapılamayacak, beyanname üzerindeki değişiklik durumuna göre uygulama birimlerinde değişiklik işlemleri halen uygulandığı şekliyle devam edecektir.
Yukarı


20-)Birlik onayından sonra tescil numarasının değiştiği durumda nasıl işlem yapılacak?

Yeni tescil numarasıyla yeniden birlik onayı alınacak, eski kullanılmayan beyannamenin nisbi aidatı mevzut uygulandığı şekliyle firmanın hesabına alacak kaydedilecektir.
Yukarı


21-)Kotalı ürün içeren ihracatlarda kota uyarı kaşesi nasıl olacak.İşlemler onay masasına düşecek mi?

Sistem ofisten G.B. onaylatana kotalı mamul uyarısını verdiği gibi Gümrük onay memurunun da aynı uyarıyı görmesi sağlanacaktır.G.B.ler onay masasına düşmeden onaylanacaktır.Ancak bazı ürünler aynı GTİP te olmasına rağmen eşyanın özelliğine göre hem kotalı hem de kotasız olabiliyor.Bu eşyalara ait G.B. lerin Kotalı kararının verilebilmesini teminen onay masasına düşürülmesi planlanmaktadır.
Yukarı


22-)Gümrük Müşavirliği firmaları işlemlerini gerçekleştirdikleri ihracatçı firmalar için şifreyi nasıl alacaklar?Şifre her Genel sekreterlik için ayrı ayrı mı alınacak.Şifre tek mi olacak yoksa her ihracatçıya ayrı şifremi verilecektir?

Şifre alma presodürü tarafımızca bilahare duyurulacaktır.Ancak Sistem kullanıcısından E-Birlik sisteminden istifade etmesinin karşılığı taahhütname alınacak, her ihracatçı firması için ise vekaletname getirmesi istenecektir.Şifre her genel sekreterlik için ayrı değil tek olacak ancak adına işlem yapmak istediği firmaları üyesi oldukları genel sekreterliklere bildirmeleri gerekecektir.
Yukarı


23-)Yeni sisteme geçildiği zaman Mesai Saatleri nasıl düzenlenecektir?

E-Birlik sisteminden günün her saati onay almak mümkün olacaktır.
Yukarı


24-)Cari hesaba bankalar aracılığı ile havalede ücret alınacak mı, havale bedeli Genel Sekreterliklerdeki cari hesabımıza  ne zaman işlenecek?
Havale işleminden sonra dekontun ilgili Genel Sekreterlik muhasebesine fakslanması gerekmektedir.Banka hesabına yapılan havalelerin ilgili Genel Sekreterlik cari hesabına otomatik olarak geçmesi için bankalar ile özel protokoller yapılması gerekmektedir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
Yukarı


25-)Gümrük, Birlik onay anahtarını(Kripto) nasıl ve ne zaman görecek?

Birlik Onay Anahtarı E-Birlik Sistemindeki G.B. ler için G.B. üzerinde 16 karakterden oluşan bir dizi olarak yazdırılacak ve gümrük onay memurları G.B. onay aşamasında sözkonusu kriptoyu kendi bilgisayar sistemlerine girmek suretiyle Birlik onayı alındığını görebilecekler.
Yukarı


26-)İşlem başına tahakkuk eden ve cari hesaba mahsuben ya da kredi kartı ile ödenen  nisbi aidat tutarlara ilişikin  makbuzlar nereden temin edilecek?
Makbuzlar bağlanılan Genel Sekreterliğin muhasebe birimlerinden temin edilecektir.
Yukarı

27-)Ödemeyi kimler yapabilir?

Nisbi aidat ödemeleri  sistemi kullanabilmek için Genel Sekreterliklere verilen vekaletnamelerde belirtilen yetkiler dahilinde  ilgili beyannamenin Beyan sahibi veya Beyannamenin İhracatcısı tarafından yapılabilir.
Yukarı


28-)Makbuz gümrüğe ibraz edilecek mi ?

E-Birlik Sisteminde onaylanan beyannameler için makbuzun gümrüğe ibraz edilmesi gerekmemektedir.Ancak yeni sistemde Birlik merkez ya da irtibat bürolarında yapılan manuel girişlerde de ıslak kaşe ve imza olmayacağı için bu tür işlemlerde   G.B.nin kriptosunun gümrük onay memurlarının görebilmesini teminen peşin ödenen nisbi aidat makbuzu  üzerine yazdırılması gerekeceğinden bu makbuzların gümrük onay memuruna gösterilmesi gerekecektir.
Yukarı


29-)Beyan sahibi firma çeşitli ihracatçılar için makbuzu nasıl alabilecek?

Beyansahibi firma birliklerden makbuzları tarih, İhracatçı ve/veya Beyan Sahibi belirterek alabilirler.
Yukarı


30-)Birlik Onay kodunun gümrüklerde görülmesi işlemleri ne zaman başlayacak?
E-Birlik Projesinin test çalışmaları bittiğinde.
Yukarı


31-)İnternet bağlantısı ne zamana kadar açık tutulacak?

UND ve GMD networklerinden Birlik server'larına erişilebilmektedir.Bu networkleri kullanan mükelleflerin ayrıca internete bağlanmaları gerekmemektedir.Şu anda kullanılan internet bağlantısı İTKİB Genel Sekreterliğinin kurumsal bağlantısıdır ve geçici olarak kullanılmaktadır.Bu bağlantı Gümrük EDI serverlarına doğrudan gümrük modemleri üzerinden bağlanan kullanıcılar için açık tutulmakta olup daha önce deklare edildiği gibi 15.06.2003 tarihinde kapatılmamıştır.İnternet bağlantısı   23.06.2003 tarihinden itibaren sadece doğrudan gümrük bağlantısı olan kullanıcılar için kısıtlı bir bant genişliği ile bir süre daha devam edecek ve daha sonra kapatılacaktır.
Yukarı


32-)Ödeme sayfasına bağlanmadan cari işlemlerde ödeme yapılabilecek mi?

Teknik olarak mümkündür.Test işlemleri süresince ödeme sayfasına bağlanmadan düşümlü hesaptan ödemenin işlemi hızlandıracağı görülmüştür.Ancak G.B.bilgilerini kaydeden ile ödemeyi yapanın ayrı kişiler olabilmesini teminen bu uygulama kabul edilmiştir.Kullanıcıların talebi doğrultusunda uygulama değiştirilebilir.
Yukarı


33-)Şifre almak için ne zaman başvurabilirim?
testlerin sona ermesi ile birlikte şifre alma  ve şu ana kadar verilen şifrelerin kullanılmaya devam etmesi ile ilgili prosedürler deklare edilecektir.
Yukarı


34-)Islak kaşe / İmza kalkıyor mu?

Yeni sistemde network ortamında ya da manuel olarak yapılan kayıtlar ile ilgili olarak verilen onay kodları  kaşe ve imza'nın
yerini almaktadır.
Yukarı


35-)Diğer Birlikler devreye girecekmi?
Bütün Birliklerin aynı anda gerçek uygulamaya geçmesi planlanmaktadır.
Yukarı


36-)Kredi kartında komisyon varmı?

Kredi kartı ödemelerinden birlikler komisyon almayacaktır. Yapılan işlem internetten yapılan alışveriş örneğine benzemektedir..
Yukarı


37-)Cari hesapta para biterse ne yapabilirim?

Cari hesapta para bittiği taktirde acil çözüm olarak kredi kartı kullanılabilir.Aksi halde ya yeni havale yapılması ya da Birlik merkez ya da irtibat bürolarına gelinerek nakit işlem yapılması gerekir.Kullanıcıların bu durumlar için tedbirli olması önerilir..
Yukarı


38-)Hizmet aldığım   network ağında problem olursa ?

İnternet bağlantıları acil çözüm olarak devreye alınabilecektir.
Yukarı


39-)Beyannamenin ihracatçısı birden fazla genel sekreterliğe üye ise ve ihrac ettiği mal her iki genel sekreterliğin iştigal alanına giriyorsa ne yapılacak?

Gönderilen XML dosyası içersinde Genel sekreterlik bilgisi bulunmaktadır. Kişi işlem yapacağı genel sekreterliği kendi seçmektedir. Eğer beyanname için seçilebilecek   birden fazla genel sekreterlik varsa her hangi biri seçilebilir.
Yukarı


40-)Gümrük veri giriş salonundan giriş yapanlar nasıl bu sistemden faydalanabilir?

Bu sistem ofisten ihracat için geliştirilmiştir. Bu sebeple gümrük veri giriş salonlarını kullananlar bu sistemden faydalanamayacaklardır.Gümrük Veri Giriş Salonlarında girilen beyannameler Birlik merkez ya da bürolarında şimdi olduğu gibi manuel olarak kayda alınacak ancak onlar için de kriptolu onay kodu verilecektir.

Yukarı

41-)Hassas, izne tabi vs. ürünlerin ihracatında ne tür işlem yapılacak?

Bu ve bunun gibi sistemin kontrol edemediği beyannameler Birlik memurlarının önlerindeki ekranlara gelerek  kontrolden geçecek, daha  sonra sisteme kaydedilecektir. Birlik memurlarının  vereceği karar doğrultusunda kişi ofisinden işlemlere devam edebilir veya birliklere gelmesi gerekebilir.
Yukarı


42-)İmalatçı (veya tedarikçi) listeleri ne olacak?

İmalatçı/tedarikçi listelerinde birlik kaşesi aranmaması uygulaması hakkında çalışmalar devam etmektedir
Kripto beyanname bilgilerinden oluşturulmaktadır.Her alanın kriptoyu etkilediği düşünülmelidir.
Yukarı


43-)Kombine işlemler nasıl olacak?
İhracatçı firmanın üyesi olduğu birlik üzerinden onay alma işlemleri halen uygulandığı şekliyle devam edecektir.
Yukarı


44-)Mükerer gönderim durumunda ne olacak?

Beyan sahibi ödeme işlemini gerçekleştirmediği sürece bir beyannameyi istediği kadar sisteme gönderebilir. Sistemde en son gönderdiği hali muhafaza edilir.
Yukarı


45-)İptal durumunda geri ödeme ne zaman yapılacak?

İhracat işleminin gerçekleşmediğinin teyidi alındıktan sonra.
Yukarı


46-)Beyan içersinde bedelsiz kalem varsa ne olacak?

10,000 doların altındaki özelliği olmayan bedelsiz ihracatlar birlik kaydına tabi değildir. 10,000 doların üzerindeki bedelsiz ihracatlar birlik kaydına tabidir ve işlemleri onay masasında değerlendirilecektir.
Yukarı


47-)eBirlik programı için yeni bir bilgisayara kurulum yapılması konusunda bilgi istiyoruz. Sistem seçiminin windows 98 dışında ne olması uygun olur? WinXP üzerinden çalışmasında bir sorun olurmu ?
eBirlik sistemi iki katmanlı bir sistemdir. Birinci katman beyanname bilgilerinin doldurulmasına imkân tanıyan, yazıcı çıktısının alınmasını sağlayan ve eBirlik sunucu sistemleri ile haberleşen istemci taraflı bir uygulamadır. Bu katman tamamen sizin bilgisayarınızda kurulur, yerel bilgisayarınızda çalışır sizin bilgisayarınızda bilgilerin saklanmasını tarafınızca incelenmesini sağlar ve bilgisayarınızın kaynaklarını kullanır. Bilgisayarınıza yapılacak olan bu kurulum işletim sistemi bağımlıdır. Seçeceğiniz programın kullanacağınız bilgisayar ve işletim sistemine uyumlu olmalıdır. İhracatçı birlikleri bu konuda bir hizmet vermemektedir. Bu program bu sektörde yazılım geliştiren yazılım evlerinden temin edilebilir. Bu katman ile ilgili bütün soru ve sorunlarınıza çözüm ilgili yazılım evidir. Sistemin ikinci katanı ise web ortamında çalışan beyannamenin durumunun takip edilmesini, nisbi aidat ödemesinin yapılmasını sağlayan, gereğinde raporlar sunan uyarılarda bulunan bir uygulamadır. Bu konu ile ilgili her türlü teknik destek eBirlik teknik ekibi tarafından sağlanır. Bu uygulama ise web ortamında çalıştığı için herhangi bir işletim sistemi veya bilgisayar bağımlılığı yoktur. Script desteği olan herhangi bir web browser kullanılarak bu hizmetten faydalanılabilir.
Yukarı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sitedeki içerik kaynak gösterilmeden kullanılamaz.