E-BİRLİK ŞİFRE PROSEDÜRÜ
 ÖRNEK BAŞVURU FORMU
VEKALETNAME ÖRNEĞİ (Noter Tasdikli)

 

E-BİRLİK ŞİFRE PROSEDÜRÜ

1. Gerekli Belgeler

Bu belge örnekleri Birliklerin ilgili birimlerinden ve WEB sitelerinden temin edilebilecektir.


2. Talep halinde firmadan gerekli belgeleri tanzim edip ibrazı sağlanacak;

a)Sistem kullanıcısı Müşavir firma ise;

1. Başvuru Formu

2. Taahhütname

3. Vekaletname (E-Birlik Sisteminden yararlanacak her bir üye için)


b)Sistem kullanıcısı şirketin kendisi ise;

1. Başvuru Formu

2. Taahhütname

3. Asıl imza sirküleri ibraz edilecektir.


3. Sistem Kullanıcısı E-Birlik Sisteminden yararlandırdığı üye/üyelere yenisini ilave ettirmek istediginde Başvuru Formu ve yeni firmanın Vekaletini getirmek zorundadır. Tekrar taahhütname getirmesine gerek yoktur.

4. Bir üye adına herhangi bir Genel Sekreterlikten sifre alan Sistem Kullanıcısı o üyenin başka bir Genel Sekreterlik'teki işlemlerini de aynı şifresi altında sürdürebilecektir. Bu işlem için sistem kullanıcısından ayrıca Taahhütname istenmeyecektir. Yalnızca Başvuru Formu ve Vekaletname yeterlidir.

5. Sistem Kullanıcısı Müşavirlik Firmasının, bünyesinde çalışan elemanlar için birden fazla şifre alması mümkündür.

EK:

1. Taahhütname örneği

2. Vekaletname örneği

3. Başvuru Formu örneği

EK:1


Örnek Başvuru Formu

Tarih..............................Genel Sekreterligi
.............Ekteki Vekaletname/vekaletnamelerde adı geçen Üye/Üyeler adına E-Birlik hizmetlerinden yararlandırılmam hususunda gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim.


İsim/İmzaNisbi Aidat Ödeme Şekli: (Boş alanı işaretleyiniz.)

a) Ön Ödemeli Cari Hesap (........)

b) Kredi Kartı (........)


Not: Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda; Kredi kartı limit yetersizliği, kredi kartı son kullanma tarihin geçmesi v.s. gibi durumlarda Birliğin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Ek:1-Tarafımca imzalı taahhütname.(Her Sistem Kullanıcısı bir kez verecektir.)
2- .........adet Vekaletname.

Ek:2VEKALETNAME ÖRNEĞİ (Noter Tasdikli)Gümrük müşavirliği hizmeti verilmesine ilişkin yetkiler yazıldıktan başka ....


İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanılarak İhracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve sözkonusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim / bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere.......................................şirketini , başkalarını dahi tevkil etmek üzere vekil ve nasp tayin ettim / ettik.
.

Vekil eden :..................................Not: Genel vekaletlerin altına yukarıdaki metin boş yerleri doldurularak ilave ettirilecektir.
Ek:3