İthalat Kayıt Belgesi Uygulamaları
 İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi ve Gerekli Belgeler
 İthalat Kayıt Belgesi Ödeme ve Makbuz Yazdırma Kullanım Kılavuzu
 İthalatçı Bilgi Formu Kullanma Kılavuzu
 İhracatçı Kayıt Formu Kullanma Kılavuzu
 Ofisten İthalat Kayıt Belgesi Kayda Alma Uygulaması
 Information About Import Monitoring System
 Şifre Alma Talebi
 İthalat Kayıt Belgesi’ne Tabi G.T.İ.P’ler
 İthalat belgesi XML formatı (12.05.2017) Dosyayı download etmek için tıklayınız.
 Tek Pencere Sistemi Kullanım KitapçığıDosyayı download etmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2010/1)Dosyayı download etmek için tıklayınız.
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2013/9)Dosyayı download etmek için tıklayınız.


Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulamaları (RDDS)
 İthalat Onay Belgesi Sorgulama (Önce İthalat Gümrük Bildirimi Sorgulama işlemini yapınız)
 İthalat Gümrük Bildirimi Sorgulama
 Numune Test Sonucu Sorgulama
 Sürveyanlar Listesi
 Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları
 İthalat Tebliği (İTHALAT: 2018/1)
 İthalat Tebliği (İTHALAT: 2018/1) Hükümleri Gereği Azo Boyar Madde İçeren veya İçerme Riski Taşıyan Eşyaya Ait Ön Tespit ve Duyurular
 İthalat Tebliği (İTHALAT: 2018/1) Hükümleri Gereği Azo Boyar Madde İçeren veya İçerme Riski Taşıyan Eşyaya Ait Duyurular
  İthalat Tebliği (İTHALAT: 2018/1) Bildirim Formları
           Bildirimi Yapana İlişkin Bilgiler
           Satın Alınan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Satışı Yapılan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Stokta Bulunan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Üretimde Kullanılan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Özet Bildirime İlişkin Bilgiler