İthalat Kayıt Belgesi Uygulamaları
 İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi
 İthalat Kayıt Belgesi Ödeme ve Makbuz Yazdırma Kullanım Kılavuzu
 İthalatçı Bilgi Formu Kullanma Kılavuzu
 İhracatçı Kayıt Formu Kullanma Kılavuzu
 Ofisten İthalat Kayıt Belgesi Kayda Alma Uygulaması
 INFORMATION ABOUT IMPORT MONITORING SYSTEM
 İhracatçı Kayıt Formu Yetkili Kurum Onay Örneği
 İhracatçı Kayıt Formu T.C. Konsolosluk Onay Örneği
 Şifre Alma Prosedürü
 Şifre Alma Dilekçesi
 Şifre Alma Taahhütname
 Gümrük Müsaviri / Firma Bilgi Formu
 İthalat Kayıt Belgesi’ne Tabi G.T.İ.P’ler
 İthalat belgesi XML formatı ( 12.05.2017 ) Dosyayı download etmek için tıklayınız.
 İthalatçı Bilgi FormuDosyayı download etmek için tıklayınız.
 Üretici İthalatçı Bilgi FormuDosyayı download etmek için tıklayınız.
 TEK PENCERE SİSTEMİ KULLANIM KİTAPÇIĞIDosyayı download etmek için tıklayınız.
 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)Dosyayı download etmek için tıklayınız.
 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/9)Dosyayı download etmek için tıklayınız.


Riske Dayalı Denetim Sistemi Uygulamaları ( RDDS )
 İthalat Onay Belgesi Sorgulama (Önce İthalat Gümrük Bildirimi Sorgulama işlemini yapınız)
 İthalat Gümrük Bildirimi Sorgulama
 Numune Test Sonucu Sorgulama
 Sürveyanlar Listesi
 Riske Dayalı Denetim Sistemi(RDDS) Uygulama Esasları 2017-1
 İthalat Tebliği (İthalat:2017/1)
  İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2017/1) BİLDİRİM FORMLARI
           Bildirimi Yapana İlişkin Bilgiler
           Satın Alınan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Satışı Yapılan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Stokta Bulunan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Üretimde Kullanılan Eşyaya İlişkin Bilgiler
           Özet Bildirime İlişkin Bilgiler